ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางช็องฮย็อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระราชสวามี = [[พระเจ้าซองจง|พระเจ้าซองจง แห่ง ราชอาณาจักรโชซอน]]
| พระสวามี =
| พระโอรส/ธิดา = [[องค์หญิงซุนซุก]],[[องค์หญิงชินซุก]],[[พระเจ้าจุงจง|องค์ชายจินซอง]]
| บุตร/ธิดา =
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์โชซอน|โชซอน]]
ผู้ใช้นิรนาม