ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุสรณ์สถาน"

== ตัวอย่างของอนุสรณ์สถาน ==
* [http://www.14tula.com/memorial.htm อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา]
* [[อนุสรณ์ผู้เสียสละ]] อ.แม่สอด จ.ตาก ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2533
* [http://bangkoktourist.com/thai_places_silpabhirasri_museum.php พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์]
* [http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2 อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมา]
481

การแก้ไข