ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง"

เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
!align="center" bgcolor="#FFEDCC" colspan="2"|<big>แม่กองบาลีสนามหลวง</big>
|-
| align = "center" colspan="2"|
[[ภาพไฟล์:ตราบาลี.gif]]
|-
!align="center" bgcolor="#FFEDCC" colspan="2"|ตราสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
|-
!colspan="1" align="left" valign="top"|หน้าที่
| colspan = "1" valign="top"|กำหนดหลักสูตรเปรียญธรรม, <br>จัดการประเมินผลบาลีระดับชาติ
|-
!colspan="1" align="left" valign="top"|แม่กอง
| colspan = "1" valign="top"|[[สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญมหาเถร ป.ธ. 9)]]
|-
!colspan="1" align="left" valign="top"|ที่ตั้ง
| colspan = "1" valign="top"|ตึกเมตตาพุทธิ<br>[[วัดปากน้ำภาษีเจริญ]]<br>[[เขตภาษีเจริญ]]<br>[[กรุงเทพมหานคร]]ฯ
|-
!colspan="1" align="left" valign="top"|เว็บไซด์
| colspan = "1" valign="top"|[http://www.infopali.net/ www.infopali.net]
|-
|}
 
 
* '''ครั้งที่ 1''' จะตรงกับวันขึ้น 2, 3 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบเปรียญธรรม 6- 7 และวันขึ้น 4, 5, 6 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบเปรียญธรรม 8-9
 
* '''ครั้งที่ 2''' ตรงกับวันแรม 10, 11 12 ค่ำ เดือน 3 จัดสอบประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรม 5 ประโยค
 
 
ประโยค 5-6-7-8-9 เปิดสอบในส่วนกลาง ตั้งแต่เปรียญธรรม 5 ประโยค ถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค ทั้งประเทศจะมีการรวมจัดสอบเฉพาะใน[[กรุงเทพมหานคร]]ฯ โดยแบ่งจัดสนามสอบไปตามวัดต่างๆ ใน[[กรุงเทพมหานคร]]ฯ เฉพาะ ปธ. 7 - ปธ. 9 จะรวมสอบที่[[วัดสามพระยา]]เพียงแห่งเดียว
 
=== การตรวจข้อสอบ ===
 
เมื่อสอบเสร็จทุกสนามสอบนำใบตอบมารวมส่งแม่กองบาลีสนามหลวงดำเนินการตรวจ โดยนิมนต์[[พระ]]เถรานุเถระมาประชุมตรวจพร้อมกัน ณ สถานที่ๆ แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดขึ้น
 
== ผู้สอบได้เปรียญธรรมบาลี ==
[[ภาพไฟล์:พัดยศเปรียญ.jpg|left|thumb|[[พัดยศ]]เปรียญธรรมทุกประโยค ]]
 
เมื่อพระภิกษุสามเณรรูปใดสอบไล่ได้ตั้งแต่ '''เปรียญธรรม 3 ประโยค''' ขึ้นไป จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งให้เป็น '''"เปรียญ"''' และได้รับพระราชทาน[[พัดยศ]]เปรียญธรรม<ref>[[พัดยศ]]</ref> รวมทั้งมีคำนำหน้าชื่อยกย่องพระภิกษุผู้นั้นว่า '''"พระมหา"''' ซึ่งนับว่า ตำแหน่ง "เปรียญธรรม" นั้น เป็นสมณศักดิ์ทางวิชาการของพระสงฆ์ไทย ที่องค์พระประมุขของชาติ พระราชทานเพื่อเป็นการยกย่องถวายกำลังใจ แก่พระภิกษุและสามเณรผู้ศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมมาตั้งแต่โบราณ <ref>[http://saengfund.org/watpaknam//education/edu24.htm การศึกษาของสงฆ์ไทยในสมัยอยุธยา]</ref>
'''สามเณร''' เมื่อสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคจะใช้คำว่า '''"เปรียญ"''' ตามหลังชื่อและนามสกุล ไม่มี มหา นำหน้าเหมือนพระภิกษุ<ref>[http://www.alittlebuddha.com/html/Jullasarn2004/J0643/Jullasarn06_5.html '''การศึกษาของพระ ป.ธ.3 ถึง ป.ธ. 9 คืออะไร ?''' (จุลสารพระธรรมทูตวัดไทยลาสเวกัส)]</ref>
 
== กรรมการบริหารสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ==
 
[[ภาพไฟล์:ตราแม่กองบาลี.jpg|150px|thumb|ตราแม่กองบาลีสนามหลวง ในประกาศนียบัตร[[เปรียญ]][[ธรรม]]]]
 
ปัจจุบัน [[สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญมหาเถร ป.ธ. 9)]]<ref>[http://www.watpaknam.net/history_somdej.php ประวัติย่อ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์]</ref> [[วัดปากน้ำภาษีเจริญ]] [[เขตภาษีเจริญ]]เป็นแม่กองบาลีสนามหลวง
 
== ที่ตั้งของสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ==
 
สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ตั้งอยู่ที่ ตึกเมตตาพุทธิ [[วัดปากน้ำภาษีเจริญ]] [[เขตภาษีเจริญ]] [[กรุงเทพมหานคร]]ฯ
 
== เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ==
 
* สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง http://www.infopali.net/
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[แม่กองธรรมสนามหลวง]]
* [[การสอบสนามหลวง]]
* [[การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย]]
 
== อ้างอิง ==
<references />
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
 
[http://www.infopali.net/ เว็บไซด์ กองบาลีสนามหลวง]
{{สืบตำแหน่งพิเศษเริ่ม}}
{{สืบตำแหน่งพิเศษ
| สี1 = #f8f8ff
| สี2 = #FFFFFF
| สี3 = #f8f8ff
| รูปภาพ = ตราบาลี.gif
| ตำแหน่ง = [[แม่กองบาลีสนามหลวง|แม่กองบาลีสนามหลวง]]
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต)|สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ <br> (สุวรรณ สุวณฺณโชโต)]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = ''ยังอยู่ในตำแหน่ง''
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[พ.ศ. 2537]] - ปัจจุบัน
}}
{{จบกล่อง}}
45,996

การแก้ไข