ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิบัติการทางทหาร"

* ปฏิบัติการ (Operation) เป็นส่วนย่อยของการทัพลงมาอีก มีเป้าหมายทางทหารและพื้นที่ที่เจาะจง มีการระบุการใช้กำลังที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น [[ยุทธการกาลิโบลี]] ที่ถือเป็นความภูมิใจของ [[ออสเตรเลีย]]และ[[นิวซีแลนด์]]นั้น เป็นการปฏิบัติการที่บางครั้งก็ถูกเรียกว่า "การยกพลขึ้นบกที่ดาร์ดาเนลเลส์" เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ [[ปฏิบัติการดาร์ดาเนลเลส์]] ที่มีกองกำลังฝ่ายพันธ์มิตร 480,000 นายเข้าร่วม
* ยุทธการ (Battle) เป็นการต่อสู้เชิงยุทธวิธีที่ทั้งขนาดของพื้นที่และเป้าประสงค์ถูกจำกัดด้วยการกระทำ ตัวอย่างเช่น [[ยุทธการเคิร์สก์]] ที่มีอีกชื่อตามที่เยอรมนีตั้งว่า "ปฏิบัติการซิทาเดล" นั้น ประกอบไปด้วยการรบย่อยมากมาย
 
== ดูเพิ่ม ==
 
* [[แผนปฏิบัติการทางทหาร]]
 
== อ้างอิง ==