ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิบัติการทางทหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต แก้ไข: fr:Liste d'opérations militaires)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ปฏิบัติการทางทหาร''' ({{lang-en|Military Operation}}) คือ การประยุกต์ใช้นโยบาย, การวางแผน, การจัดการและการอำนวยการหลักการในการนำกองกำลังและทรัพยากร เข้าสู่รูปแบบรายวัน และทำกิจกรรมนั่นไปจนกว่าจะบรรลุหรือประสพผลตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ นี่คือหลักการและซึ่งไม่ควรที่จะสับสน เข้าใจผิดมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางทหาร ปฏิบัติการทางทหาร ข้องเกี่ยวกับการวางแผล,แผน การเคลื่อนพล, กระบวนการข่าวสารซึ่งประกอบด้วยการรวบรวม, วิเคราะห์และกระจายข่าวสาร, และการวางตำแหน่งยุทธปัจจัยและเวลาที่ต้องการ
{{รอการตรวจสอบ}}
 
== ปฏิบัติการทางทหาร องค์ประกอบเชิงแนวคิดเทคนิค ==
ปฏิบัติการทางทหาร (Military Operation) คือการประยุกต์ใช้นโยบาย, การวางแผน, การจัดการและการอำนวยการหลักการในการนำกองกำลังและทรัพยากร เข้าสู่รูปแบบรายวัน และทำกิจกรรมนั่นไปจนกว่าจะบรรลุหรือประสพผลที่วางเอาไว้ นี่คือหลักการและไม่ควรที่จะสับสน เข้าใจผิดกับเหตุการณ์ทางทหาร ปฏิบัติการทางทหาร ข้องเกี่ยวกับการวางแผล, การเคลื่อนพล, กระบวนการข่าวสารซึ่งประกอบด้วยการรวบรวม, วิเคราะห์และกระจายข่าวสาร, การวางตำแหน่งยุทธปัจจัยและเวลาที่ต้องการ
 
ปฏิบัติการทางทหารสามารถข้องเกี่ยวเข้ากับการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ และปฏิบัติการด้วยการจักการเคลื่อนกำลังอย่างมีแบบแผน โดยทั่วไปแล้วการดำเนินการเชิงยุทธวิธี (Tactical) ถูกใช้เพื่ออ้างถึงการปฏิบัติการสู้รบตามภารกิจ (Mission) ซึ่งเป็นส่วนย่อยของปฏิบัติการทางทหาร (Operation)
 
โดยกระบวนการแล้ว ปฏิบัติการทางทหารอาจจะต้องการการเตรียมพล, การฝึกฝน, และการบริหารจัดการ เพื่อให้กองกำลังสามารถเข้าร่วม, ดำเนินการ และยุติการสู้รบ รวมไปถึงการอำนวยการการเคลื่อนกำลัง, การส่งกำลังสนับสนุน, การเข้าตี, การตั้งรับ และการเข้าควบคุม เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายของปฏิบัติการในการสู้รบ (Battle) หรือ การทัพ (Campaign)
 
โดยมาก ปฏิบัติการทางทหารมีรูปแบบของกระบวนการที่แตกต่างกันออกไป ที่จะต้องทำเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ในแต่ละระดับของแผนที่วางเอาไว้ แต่โดยย่ออาจจะสรุปได้ดังนี้
* '''แนวคิด''' เกี่ยวกับการระบุจุดประสงค์และเป้าหมายของปฏิบัติการ
* '''การข่าว''' เกี่ยวกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวสารเกี่ยวกับการต้านทานของข้าศึก
* '''การวางแผน''' การบริหารกองกำลังและการนำไปใช้
* '''การจัดการ''' ในการเคลื่อนกำลัง ยุทธภัณฑ์ การฝึกฝนของกองกำลัง
* '''การยุติปฏิบัติการ''' โดยไม่สนใจว่าเป้าประสงค์ของปฏิบัติการจะบรรลุผลหรือไม่
 
=== ปฏิบัติการทางทหาร เชิงการปฏิบัติการ ===
ปฏิบัติการทางทหารโดยทั่วไปแล้วจะถูกเรียกด้วยชื่อลับ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเชิงข่าวสาร โดยทั่วไปแล้วมักจะมีความข้องเกี่ยวกับเป้าประสงค์ของปฏิบัติการ
 
ปฏิบัติการทางทหารโดยทั่วไปแล้วจะถูกเรียกด้วยชื่อลับรหัส ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเชิงข่าวสารข่าวกรอง โดยทั่วไปแล้วมักจะมีความข้องเกี่ยวกับเป้าประสงค์วัตถุประสงค์ของปฏิบัติการ
{{คำพูด|สิ่งที่คล้ายและสะท้อนกรอบการปฏิบัติทางทหารคือ หน่วยย่อยๆที่ถูกจัดแบ่งในกองกำลังที่ได้เตรียมการสำหรับและอำนวยการปฏิบัติการในหลากระดับของการปฏิบัติ ในขณะที่สิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างขนาดของหน่วยปฏิบัติการ กับพื้นที่ปฏิบัติการและเป้าหมายของภารกิจ ตัวเชื่อยโยงนั้น ไม่ได้เชื่อมโยงโดยสัมบูรณ์ ความจริงแล้ว ในท้ายที่สุด มันคือภารกิจที่หน่วยทหารเข้าปฏิบัติ ที่ถูกพิจารณาตามระดับของสงครามที่มันเข้าปฏิบัติต่างหาก| แกรนท์, ''ศิลปะแห่งปฏิบัติการทางทหารโซเวียต'' หน้า 46}}
 
{{คำพูด|สิ่งที่คล้ายและสะท้อนกรอบการปฏิบัติทางทหารคือ หน่วยย่อยๆย่อย ๆ ที่ถูกจัดแบ่งในกองกำลังที่ได้เตรียมการสำหรับและอำนวยการปฏิบัติการในหลากหลายระดับของการปฏิบัติ ในขณะที่สิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างขนาดของหน่วยปฏิบัติการ กับพื้นที่ปฏิบัติการและเป้าหมายของภารกิจ ตัวเชื่อยโยงนั้นเชื่อมโยงนั้น ไม่ได้เชื่อมโยงโดยสัมบูรณ์ ในความเป็นจริงแล้ว ในท้ายที่สุด มันคือภารกิจที่หน่วยทหารเข้าปฏิบัติ ที่ถูกพิจารณาตามระดับของสงครามที่มันเข้าปฏิบัติต่างหาก| แกรนท์, ''ศิลปะแห่งปฏิบัติการทางทหารโซเวียต'' หน้า 46}}
 
ปฏิบัติการทางทหารอาจจะแบ่งออกได้ตามขนาดและเป้าของหน่วยทหาร ที่เข้าร่วมและผลกระทบต่อภาพรวมของสงคราม อาจะแบ่งได้ดังนี้
* เทียร์เตอร์ยุทธบริเวณ (theatreTheatre) เป็นการปฏิบัติการที่มีขนาดใหม่มาก โดยทั่วไปแล้ว กินมักจะครอบคลุมพื้นที่ในระดับทวีป และแสดงออกถึงความขัดแย้งระดับยุทธศาสตร์ชาติ ตัวอย่างเช่น [[ยุทธการปฏิบัติการบาร์บารอสซา]] ซึ่งนอกเหนือจากที่มีการกำหนดความมุ่งหมายนอกเหนือจากการทหาร แต่ยังมุ่งไปที่เศรษฐกิจและการเมืองอีกด้วย
* การทัพ (campaignCampaign) เป้นเป็นส่วนย่อยของเทียร์เตอร์ยุทธบริเวณ และมีการจำกัดเชิงภูมิศาสตร์และยุทธศาสตร์การปฏิบัติการ เช่น [[ยุทธการแห่งบริเตน]] และไม่จำเป็นต้องหมายถึงยุทธศาสตร์ชาติหรือมีเป้าหมายอยู่นอกเหนือไปจากการทหาร
* ปฏิบัติการ (operationOperation) เป็นส่วนย่อยของการทัพลงมาอีก มีเป้าหมายทางทหารและพื้นที่ที่เจาะจง มีการระบุการใช้กำลังที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น [[ยุทธการกาลิโบลี]] ที่ถือเป็นความภูมิใจของ [[ออสเตรเลีย]] และ [[นิวซีแลนด์]]นั้น เป็นการปฏิบัติการที่บางครั้งก็ถูกเรียกว่า "การยกพลขึ้นบกที่ดาร์ดาเนลเลส์”ดาร์ดาเนลเลส์" เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ [[ปฏิบัติการดาร์ดาเนลเลส์]] ที่มีกองกำลังสัมพันธ์ฝ่ายพันธ์มิตร 480,000 นายเข้าร่วม
* การรบยุทธการ (Battle) เป็นการต่อสู้เชิงยุทธวิธีที่ทั้งขนาดของพื้นที่และเป้าประสงค์ถูกจำกัดด้วยการกระทำ ตัวอย่างเช่น [[การสู้รบแห่งเคิรส์ยุทธการเคิร์สก์]] ที่มีอีกชื่อตามที่เยอรมันเยอรมนีตั้งว่า "ปฏิบัติการ ซิทาเดล”ล" นั้น ประกอบไปด้วยการรบย่อยมากมาย และการรบที่Prokhorovka เองก็เป็นการรบในระดับยุทธวิธีในยุทธการนี้นั่นเอง
 
== อ้างอิง ==
146,412

การแก้ไข