ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไซโดโฟเวียร์"

Stereochemistry
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(Stereochemistry)
{{เก็บกวาด}}
{{กล่องข้อมูล ยา
|ชื่อ IUPAC = (''S'')-2-amino-9-(2-hydroxyethoxymethyl)-3H-purin-6-one
|เลขทะเบียน CAS = 113852-37-2
| ATC_prefix= J05
120

การแก้ไข