ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
{{โฆษณา}}
== คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์ ==
[[ไฟล์:Khanabodee.jpg]]
รองศาสตราจารย์ ดร.สมควร กวียะ
 
 
== หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะนิเทศศาสตร์ ==
หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ปริญญาตรี ปกติ
52,458

การแก้ไข