ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
== หลักสูตร ==
* หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (4 ปีีปี) โดยเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดลและเมื่อเรียนจบแล้วสามารถมีสิทธิขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ และว่าที่ร้อยตรีหญิง
* หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)
 
417,867

การแก้ไข