ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชีวิตอารามวาสี"

::* [[สำนักสงฆ์นักบุญแคทเธอรินแห่งไซนาย]] (Saint Catherine's Monastery, Mount Sinai) ก่อตั้งระหว่าง ค.ศ. 527 ถึง ค.ศ. 565 ในทะเลทรายไซนายตามพระบรมราชโองการของ[[จักรพรรดิจัสติเนียนที่ 1]]
 
ทางตะวันตกการวิวัฒนาการของระบบสำนักสงฆ์ที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นเมื่อกฎการใช้ชีวิตอย่างสำนักสงฆ์ได้รับการบันทึกเป็นตัวอักษร กฎที่เชื่อกันว่าเป็กฎแรกที่ได้รับการบันทึกคือ[[กฎของนักบุญบาซิล]]แต่เวลาที่เขียนไม่เป็นที่ทราบแน่นอน [[กฎของนักบุญบาซิล]]เชื่อกันว่าเป็นกฎที่เป็นพื้นฐานของ[[กฎของนักบุญเบ็นเนดิค]]ที่เขียนโดย[[นักบุญเบ็นนาดิคแห่งเนอร์เซีย]]สำหรับสำนักสงฆ์ที่มอนเตคัสซิโนในอิตาลีราวปี ค.ศ. 529 และสำหรับ[[ลัทธิเบ็นเนดิคเบ็นนาดิคติน]]ที่ก่อตั้งขึ้น [[ลัทธิเบ็นเนดิคตินเบ็นนาดิคติน]]เป็นลัทธิที่นิยมกันอย่างแพร่หลายที่สุดใน[[ยุคกลาง]]ของยุโรป ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันก็มี[[กฎของนักบุญออกัสติน]]โดย[[นักบุญออกัสตินแห่งฮิปโป]] แต่ก็เป็นเพียงระยะเวลาอันสั้น เมื่อมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 ก็มีระบบสำนักสงฆ์ใหม่ๆ ก่อตั้งขึ้นอีกหลายระบบเช่นระบบ[[ลัทธิฟรานซิสกัน]], [[ลัทธิคาร์เมไลท์]], [[ลัทธิโดมินิกัน]] และ[[ลัทธิเมดิคันท์]]ที่เลือกตั้งสำนักสงฆ์ที่อยู่ในเมืองแทนที่จะไปตั้งห่างไกลจากชุมชน
 
ระบบสำนักสงฆ์ของคริสต์ศาสนาก็ยังวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้แม้แต่ในลัทธิโปรเตสแตนต์ในสหรัฐอเมริกา
47,914

การแก้ไข