ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกสริยาสถูป"

| width = "30%" |สถานที่ก่อนหน้า:<br />'''[[วัดพระเชตวันมหาวิหาร|วัดเชตวัน]]''' <br><small>- เมืองสาวัตถี -</small><br><small> (อารามที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษานานที่สุดถึง ๑๙ พรรษา))</small>
| width = "40%" style="text-align: center;" |[[ไฟล์:Mahaparinirvana.jpg|222px|link=การแสวงบุญของชาวพุทธในดินแดนพุทธภูมิ]]<br>'''นำเที่ยวเส้นทางแสวงบุญของชาวพุทธ'''<br>'''ในดินแดนพุทธภูมิ'''<br>(เรียงตามเหตุการณ์ใน[[พุทธประวัติ]])
| width = "30%" |สถานที่ถัดไป:<br />'''[[ปัฏนา|บ้านปาฏลิคาม]]''' <br><small>- [[แคว้นมคธ]] ([[ราชคฤห์]])-</small><br><small> (ทรงทำนายหมู่้านหมู่บ้านจะกลายเป็นเมือง)</small>
|}
 
14,315

การแก้ไข