ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกสริยาสถูป"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(ไม่มีอ้างอิง)
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
[[หมวดหมู่:รัฐพิหาร]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์พุทธศาสนา]]
[[หมวดหมู่:สถานที่เนื่องด้วยพระพุทธองค์]]
 
{{โครงพุทธศาสนา}}
14,315

การแก้ไข