ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนามบินอุตรดิตถ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(จัดให้คุณนาง ณ ท่าเหนือ)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประวัติ ==
เดิมเป็นสนามบินที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งสารรัฐธรรมนูญจากจังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานคร) มายังจังหวัดอุตรดิตถ์ และต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นสนามบินพาณิชย์มี เที่ยวบินจำนวน 1 เที่ยวบิน (ดอนเมือง-อุตรดิตถ์) แต่เนื่องจากไม่คุ้มทุนในการเดินทาง และมีผู้โดยสารน้อยเพราะคนส่วนใหญ่จะใช้การเดินทางโดยรถไฟแทนจึงยกเลิกสนามบินอุตรดิตถ์ไป ปัจจุบันสนามบินอุตรดิตถ์เป็นสนามบินร้างไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์
 
[[หมวดหมู่:ท่าอากาศยาน]]
1,719

การแก้ไข