ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:มารยาท"

(เปลี่ยน หมวดหมู่:นโยบายวิกิพีเดีย → หมวดหมู่:แนวปฏิบัติวิกิพีเดีย ด้วยสจห.)
 
==พื้นฐานของมารยาทในวิกิพีเดีย==
* '''[[วิกิพีเดีย:เชื่อว่าคนอื่นมีเจตนาดี|เชื่อมั่นว่าบุคคลอื่นมีเจตนาดี]]''' ทุกคนที่ร่วมเข้ามาเขียนในวิกิพีเดีย มีใจที่ต้องการสร้างบทความที่ดี และนโยบายของวิกิพีเดียเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นสามารถเขียนและแก้ไขบทความที่ดีได้
* "จงปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างที่คุณปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อคุณ"
* สุภาพ
* พูดกับคนอื่น เหมือนกับที่อยากให้คนอื่นพูดกับเรา
* ควรหลีกเลี่ยงการใช้[[ภาษาแชต]] เพราะผู้อื่นอาจถือเป็นการดูถูก หรือไม่เหมาะสม และอาจทำให้น้ำหนักความคิดเห็นของคุณน้อยลง (ยกเว้นกับ[[:หมวดหมู่:ผู้ใช้ยอมรับภาษาแชต|ผู้ใช้ที่ยอมรับภาษาแชต]]ในหน้าคุยกับผู้ใช้)
* ในหน้าพูดคุยหรืออภิปราย ควร[[วิกิพีเดีย:ลงชื่อเวลาอภิปราย|ลงชื่อ]]เพื่อแสดงให้เห็นถึงผู้พูด โดยการใส่เครื่องหมาย <nowiki>~~~~</nowiki> (ทิลดา สี่ตัว) ยกเว้นแต่ว่าคุณมีเหตุผลที่ยอมรับได้ที่จะไม่กระทำเช่นนั้น
* หลีกเลี่ยงการย้อนการแก้ไขของผู้ใช้คนอื่น เมื่อสามารถทำได้
* เวลาโต้เถียง เถียงกันเรื่องความจริงของเนื้อหา อย่าเถียงกันเรื่องความเห็นส่วนตัวในเนื้อหา
* ทำงานโดยอยู่ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน
* อย่าเฉยเมย กับคำถามผู้อื่น ถ้ามีผู้ที่สงสัยและต้องการแก้ไขงานของเรา ควรระบุเหตุผลที่เหมาะสมในการเขียนหรือแก้ไข
* เวลาโต้เถียง เถียงให้แย้งกันเรื่องความจริงข้อเท็จจริงของตัวเนื้อหา อย่าเถียงกันเรื่องความเห็นหรือการแสดงออกส่วนตัวในส่วนเนื้อหา
* อย่าลืมขอโทษถ้าทำผิด
* พยายามควบคุมอารมณ์ของตนระหว่างการโต้เถียง
* แก้ไขหรือสรุปข้อโต้เถียงที่คุณเป็นผู้ตั้งประเด็นไว้
* อย่าเฉยเมย กับคำถามผู้อื่น ถ้ามีผู้ที่สงสัยและต้องการแก้ไขงานของเรา ควรระบุเหตุผลที่เหมาะสมในการเขียนหรือแก้ไข
* อย่าลืมขอโทษถ้าทำผิดกระทำผิดพลาด
* ให้อภัยการกระทำที่ผิด และลืมมันเสีย
* อย่าปลุกกระแสให้คนอื่นทะเลาะกัน
* ช่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใช้คนอื่น
* ลองดู [[วิกิพีเดีย:ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย]] และ [[คำที่มักเขียนผิด]]
* ถ้ามีปัญหา ลองเว้นระยะไปสักพัก หรือลองดูบทความอื่น ในวิกิพีเดียภาษาไทยมีบทความให้คุณตรวจสอบแก้ไขถึง {{NUMBEROFARTICLES}} บทความ
* ท้ายสุด อย่าลืมดูว่า[[วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย]] และ [[วิกิพีเดีย:นโยบายและแนวปฏิบัติ]]