ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกสริยาสถูป"

เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก
(เริ่มบทความ)
 
(เปลี่ยนไปใช้เลขอารบิก)
[[ไฟล์:kesariya.jpg|thumb|500px|left|พระมหาสถูปแห่งเกสริยา]]
 
ปัจจุบันเกสปุตตนิคมถูกเรียกเพี้ยนไปเป็นเกสเรีย หรือเกสริยา เดิมไม่เป็นที่รู้จักและไม่เป็นจุดสำหรับจาริกแสวงบุญของชาวพุทธ แต่หลังจากกองโบราณคดีอินเดียได้ขุดค้นเนินดินใหญ่พบพระมหาสถูปโบราณ ที่มีความเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 1,๔๐๐400 ฟุต สูงถึง ๕๑51 ฟุต (เดิมอาจสูงถึง ๗๐70 ฟุต) ซึ่งทำให้มหาสถูปโบราณที่ค้นพบใหม่นี้กลายเป็นมหาสถูปที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์ชเวดากองและพระมหาสถูปบุโรพุทโธ ซึ่งทำให้มีผู้สันนิษฐานว่ามหาสถูปแห่งเกสริยานี้เป็นต้นแบบของมหาสถูปทั้งสอง และนอกจากนี้ ในบริเวณไม่ไกลจากมหาสถูปแห่งเกสริยา นักโบราณคดีอินเดียได้พบ[[เสาหินพระเจ้าอโศก]]ที่สมบูรณ์ที่สุด ที่ยังคงเหลือหัวสิงห์บนยอดเสา เช่นเดียวกับที่เมืองเวสาลีอีกด้วย<ref> พบมหาสถูปของพุทธ..ที่ใหญ่ที่สุดในโลก..ที่รัฐพิหารอินเดีย. พระมหาดร.คมสรณ์ คุตตธมฺโม เว็บบล็อก oknation. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [http://www.oknation.net/blog/mylifeandwork/2008/04/01/entry-2]. เรียกข้อมูลเมื่อ 4-6-52</ref>
 
เกสริยาในปัจจุบันอยู่ห่างจากกุสินาราประมาณ ๑๒๐120 กิโลเมตร ในเขตหมู่บ้านเลาลิยะนันดันท์ (Lauliyanandan) และนันทันกาทร์ (Nundanghat) ในจังหวัดจัมปารัน รัฐพิหาร การเดินมามาที่แห่งนี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก ทำให้ไม่ค่อยมีผู้แสวงบุญมาสักการะมหาสถูปแห่งนี้เท่าใดนัก
 
 
14,315

การแก้ไข