ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โกสัมพี"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{สถานที่สำคัญในพุทธภูมิ}}
[[ภาพ:KausambiCastCopperCoin1stCenturyBCEInscribedKosabi.jpg|thumb|150100px|left|เหรียญกษาปน์ทองแดงโบราณพบที่เมืองโกสัมพี จารึกคำว่า "โกสัมพี" ปัจจุบันเหรียญนี้เก็บรักษาอยู่ที่[[บริติสมิวเซียม]] [[ประเทศอังกฤษ]]]]
 
'''โกสัมพี''' (อังกฤษ: Kosambi) คือเมืองโบราณในสมัย[[พุทธกาล]] มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นวังสะ 1 ใน มหาชนบทในสมัยพุทธกาล เมืองนี้รุ่งเรืองจากการที่เป็นชุมนุมการค้าขายในสมัยโบราณ ปัจจุบันเมืองนี้เหลือเพียงซากโบราณสถาน ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโกสัม (Kosam) หรือหมู่บ้านหิสัมบาทตชนบท<ref>[[พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)]].พุทธสถานในอินเดีย - เวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห์. กรุงเทพ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2541.</ref> จังหวัดอัลลฮาบาต โดยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตัวจังหวัดประมาณ 59 กิโลเมตร เมืองนี้ได้เริ่มต้นทำการขุดค้นทางโบราณคดีโดยศาสตรจารย์ จี.อาร์.ชาร์มา แห่งมหาวิทยาลัยอัลลาหบาต ในปี [[พ.ศ. 2492]] และมีการสำรวจอีกครั้งในปี [[พ.ศ. 2494]] - [[พ.ศ. 2499]] ปัจจุบันปรากฎหลักฐานที่ได้จากการสำรวจขุดค้นเป็นที่แน่นอนแล้ว โดยยังคงมีซากกำแพงเมืองปรากฏให้เห็นอยู่ และได้ค้นพบวัดโบราณที่สันนิษฐานว่าเป็นโฆสิตารามมหาวิหาร วัดที่สร้างขึ้นในสมัยพุทธกาล ซึ่งมีการค้นพบบาตรดินโบราณ พระพุทธรูป และโบราณวัตถุจำนวนมากภายในแหล่งขุดค้นเมืองโกสัมพีแห่งนี้ โดยโบราณวัตถุส่วนใหญ่ทางการอินเดียได้นำไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองอัลลหบาต
14,312

การแก้ไข