ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมโยธา"

รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านวิศวกรรมโยธา
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านวิศวกรรมโยธา)
[[ไฟล์:FalkirkWheelSide 2004 SeanMcClean.jpg|thumb|250px|[[Falkirk Wheel]] สิ่งก่อสร้างใน[[สก็อตแลนด์]]สำหรับยกเรือข้ามแม่น้ำ]]
 
'''วิศวกรรมโยธา''' (civil engineering) เป็นศาสตร์ของสาขาหนึ่งในทางด้าน[[วิศวกรรมศาสตร์]] ครอบคลุมการก่อสร้างตึก [[ตึกระฟ้า]] อาคาร [[สะพาน]] [[ถนน]] และ[[การขนส่ง|ระบบขนส่งอื่น ๆ]] รวมถึงระบบ[[สาธารณูปโภค]]ต่างๆ เช่น เขื่อน คลอง ตลอดจนการทำ[[รังวัด]]ในงานสำรวจและแผนที่ รวมไปถึงการวิเคราะห์ทาง[[ธรณีวิทยา|ธรณี]]และ[[ชลศาสตร์]] และการบริหารจัดการการก่อสร้าง งานในทางด้านวิศวกรรมจะเน้นทางด้านการใช้วัสดุและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ที่ประกอบวิชาชีพในสาขานี้เรียกว่า วิศวกรโยธา หรือเรียกกันว่า [[นายช่าง]] ในการทำงานในประเทศไทย ผู้ที่ประกอบวิชาชีพจะขึ้นทะเบียนกับสภาวิศวกรเพื่อรับ [[ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม]] (กว.) โดยจะมีการสอบจัดขึ้นสอบระบบใหม่เริ่มต้นเมื่อต้นปีละครั้ง พ.ศ. 2552 ด้วยระบบสุ่มข้อสอบทั้งหมดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (เฉพาะระดับ "ภาคีวิศวกร")
 
==สาขาย่อย==
[[ไฟล์:GisLayers.png|thumb|right|ตัวอย่างแผนที่ใช้ในการแบ่งโซนอาศัย สร้างโดยใช้ระบบ [[จีไอเอส]] (GIS) โดยโปรแกรม ชื่อ [[อาร์คจีไอเอส]] (ArcGIS)]]
 
; [[วิศวกรรมโครงสร้าง]] (Structural Engineering) : ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณ สิ่งก่อสร้าง การศึกษาในสาขานี้จะเน้นในทางด้านงานคำนวณน้ำหนักวิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง และแรงต้านทานของวัสดุ เพื่อหาวัสดุและขนาดของวัสดุที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ งานที่เกี่ยวข้องได้แก่ การก่อสร้างอาคาร เขื่อนหรือสะพาน เป็นต้น
 
; [[วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ]] (Construction Engineering and Management) : ศึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเป็นหลัก โดยเน้นศึกษาทางด้านระบบการสร้างอาคาร การวางแผนงาน การประเมินราคาค่าก่อสร้าง นอกจากนี้ ในบางสถาบันจะมีการสอนเกี่ยวกับ[[ระบบไฟฟ้า]] [[ระบบปรับอากาศ]] และ[[ระบบสุขาภิบาล]]ภายในอาคาร
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.civilclub.net/ "CivilClub" The Community for Civil Engineer.]
* [http://www.eit.or.th/ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.)]
** [http://www.geocities.com/transport_thai/ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง]
8

การแก้ไข