ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เชอวาเลีย เดอ ฟอบัง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[หมวดหมู่:บุคคลในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา]]
{{โครงชีวประวัติ}}
{{birth|1656}}
 
{{death|1733}}
[[en:Claude de Forbin]]
[[fr:Claude de Forbin]]
ผู้ใช้นิรนาม