ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์สุโขทัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''๕. [[สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม]] หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ ๑''' ทรงประกาศใช้กฎหมายการศาล เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๖๓ เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๑ ครองราชย์ทั้งสิ้น ๘ ปี
 
'''๖. [[สมเด็จพระเชษฐาธิราช]] หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ ๒''' ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับ[[ประเทศญี่ปุ่น|ญี่ปุ่น]]ในปี พ.ศ. ๒๑๗๓ เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๑ เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๓๒๑๗๒ ครองราชย์ทั้งสิ้น ปี
 
'''๗. [[สมเด็จพระอาทิตยวงศ์]]''' เสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๓๒๑๗๒ เสด็จสวรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๘๐๒๑๗๒ ครองราชย์ทั้งสิ้น ๓๖ ปีวัน
 
==ดูเพิ่ม==
ผู้ใช้นิรนาม