ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบเผด็จการโดยเสียงข้างมาก"

เปลี่ยน หมวดหมู่:ระบอบการปกครอง → หมวดหมู่:ประชาธิปไตย ด้วยสจห.
(เปลี่ยน หมวดหมู่:การปกครอง → หมวดหมู่:ระบอบการปกครอง ด้วยสจห.)
(เปลี่ยน หมวดหมู่:ระบอบการปกครอง → หมวดหมู่:ประชาธิปไตย ด้วยสจห.)
* Mancur Olson, The Logic Of Collective Action
 
[[หมวดหมู่:ระบอบการปกครองประชาธิปไตย]]
 
[[en:Tyranny of the majority]]