เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยน หมวดหมู่:ระบอบการปกครอง → หมวดหมู่:ประชาธิปไตย ด้วยสจห.
* Mancur Olson, The Logic Of Collective Action
 
[[หมวดหมู่:ระบอบการปกครองประชาธิปไตย]]
 
[[en:Tyranny of the majority]]