ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบเผด็จการโดยเสียงข้างมาก"

เอาข้อความที่ถูกลบกลับมา
(ใส่ลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
(เอาข้อความที่ถูกลบกลับมา)
'''ทรราชเสียงข้างมาก''' หรือ '''ทรราชโดยเสียงส่วนใหญ่''' ({{lang-en|Majority Tyrant}}) เป็นแบบคำวิจารณ์ถึง[[การปกครอง]]ภายใต้ระบอบ[[ประชาธิปไตย]]โดยเปรียบเทียบถึงสถานการณ์ที่เสียงส่วนใหญ่จะกระทำการต่าง ๆ โดยใช้ความชอบธรรมในฐานะเสียงส่วนใหญ่และไม่สนใจเสียงข้างน้อยในลักษณะที่คล้ายกับระบอบ[[เผด็จการ]]<ref>John Stuart Mill. On Liberty, The Library of Liberal Arts edition, p.7. http://www.serendipity.li/jsmill/jsmill.htm</ref> บ่อยครั้งที่คำๆนี้จะใช้เพื่อเสริมแต่งภาพของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้เลวร้ายเกินจริงโดยผู้นิยมในระบอบการปกครองโดยคนกลุ่มน้อย{{ต้องการอ้างอิงตรงนี้}} นักวิชาการบางคนเรียก[[ระบอบทักษิณ]]ว่าเป็นทรราชเสียงข้างมาก เนื่องจากเป็นลักษณะการบริหารประเทศที่มีแนวโน้มรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ<ref> รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, พระผู้ทรงปกเกล้าฯ ประชาธิปไตย : ๖๐ ปีสิริราชสมบัติกับการเมืองการปกครองไทย, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549, หน้า 202</ref>
 
== อ้างอิง ==
15,159

การแก้ไข