ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอลิมปิกวิชาการ"

== โอลิมปิกวิชาการในประเทศไทย ==
{{โครงส่วน}}
[[สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]]เป็นหน่วยงานที่ดูแลการคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกวิชา เคมีโอลิมปิก ชีววิทยาโอลิมปิก คณิตศาสตร์โอลิมปิก และคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ส่วน[[มูลนิธิ สอวน.]]จะคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โอลิมปิก คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาราศาสตร์โอลิมปิก ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และคอมพิวเตอร์ดาราศาสตร์โอลิมปิก และโลกและอวกาศโอลิมปิก ซึ่งต้องผ่านการสอบคัดเลือกหลายรอบ ร่วมถึงต้องเข้าค่ายอบรมเข้มตามที่แต่ละหน่วยงานกำหนดไว้
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
306

การแก้ไข