ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีบททวินาม"

+en / wording
(+en / wording)
{{ขาดอ้างอิง}}
ในทาง[[คณิตศาสตร์]] '''ทฤษฎีบททวินาม''' คือสูตรที่ใช้ใน({{lang-en|Binomial theorem}}) กล่าวถึงการหากำลังกระจายพจน์ของผลบวก <math>(x+y)^n</math> มีสูตรดังนี้
 
:<math> (x+y) ^n=\sum_{k=0}^n{n \choose k}x^{n-k}y^{k}</math>
43,923

การแก้ไข