ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีบททวินาม"

(โรบอต แก้ไข: km:ទ្រឹស្តីបទ​ទ្វេធា)
{{ขาดอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
ในทาง[[คณิตศาสตร์]] '''ทฤษฎีบททวินาม''' คือสูตรที่ใช้ในการหากำลังของผลบวก มีสูตรดังนี้
 
:<math> (x+y) ^n=\sum_{k=0}^n{n \choose k}x^{n-k}y^{k}</math>
 
เมื่อ n เป็น[[จำนวนเต็มบวก]]หรือศูนย์ และ
 
:<math>{n \choose k}=\frac{n!}{k!\, (n-k) !}</math>
 
ตัวอย่างผลที่ได้จากทฤษฎีบททวินามในกรณีที่ n ≤ 5 เช่น
 
:<math> (x + y) ^2 = x^2 + 2xy + y^2\,</math>
:<math> (x + y) ^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3\,</math>
:<math> (x + y) ^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4\,</math>
:<math> (x + y) ^5 = x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 +5xy^4 + y^5\,</math>
 
[[หมวดหมู่:พีชคณิต]]