ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวนสาธารณะเซนต์เจมส์"

 
ในศตวรรษที่ 18 เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างภายในสวน ตัวอย่างเช่น การแปรสภาพส่วนหนึ่งของคลองเพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินสวนสนามของ Horse Guards และใน พ.ศ. 2304 พระราชวงศ์ได้ซื้อ Buckingham House ไป (ปัจจุบันคือพระราชวังบักกิงแฮม)
[[Image:Green Park and St. James's Park London from 1833 Schmollinger map.jpg|thumb|right|[[Green Park]] and [[St. James's Park]] ''c.''1833]]
 
ในระหว่าง พ.ศ.2369-2370 Prince Regent (ต่อมาคือ[[พระเจ้าจอร์จที่สี่]]) ทรงรับสั่งให้ปรับเปลี่ยนสวนใหม่ ควบคุมงานโดยสถาปนิกและนักออกแบบภูมิทัศน์ [[John Nash]] ทำให้คลองที่เป็นเส้นตรงกลายเป็นทะเลสาบที่มีรูปร่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น ถนนที่มีรูปแบบเป็นทางการก็กลายเป็นทางเดินวนเวียนที่มีบรรยากาศโรแมนติก ขณะเดียวกันก็มีการขยาย Buckingham House เพื่อสร้างพระราชวังในปัจจุบัน และสร้าง Marble Arch ไว้ที่ทางเข้า ขณะที่ The Mall กลายเป็น grand processional route ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนสัญชนไปมาใน พ.ศ. 2430 หรืออีก 60 ปีถัดมา Marble Arch ถูกเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งปัจจุบันที่ทางแยก [[Oxford Street]] ตัดกับ [[Park Lane]] เมื่อ พ.ศ. 2394 ขณะที่ตำแหน่งเดิมเป็นที่ตั้งของ Victoria Memorial ระหว่าง พ.ศ. 2449-2467
3,003

การแก้ไข