ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอลิมปิกวิชาการ"

'''โอลิมปิกวิชาการ''' เป็นกลุ่มของการแข่งขันระดับนานาชาติในสาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนมัธยมปลายที่เก่งที่สุด 4-6 คนในแต่ละประเทศ ผ่านกระบวนการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับประเทศ ณ ปัจจุบันมี มีทั้งหมด 12 เวที แบ่งออกได้เป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นยุวชน และรุ่นเยาวชน
 
=== โอลิมปิกวิชาการรุ่นเยาวชนมัธยมศึกษาตอนปลาย ===
 
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการรุ่นเยาวชน มีทั้งหมด 11 ประเภท ดังนี้
306

การแก้ไข