ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอลิมปิกวิชาการ"

=== โอลิมปิกวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ===
{{บทความหลัก|การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น}}
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอยู่เพียง 12 รายการเท่านั้น คือ [[การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น]] หรือในชื่อ[[ภาษาอังกฤษ]]ว่า International Junior Science Olympiad (IJSO) ซึ่งได้เริ่มจัดการแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และการแข่งขัน[[ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ]]ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ International Astronomy Olympiad (IAO) ซึ่งยังมีการแข่งขันของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วย
 
== โอลิมปิกวิชาการในประเทศไทย ==
306

การแก้ไข