ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอลิมปิกวิชาการ"

(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
 
=== โอลิมปิกวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ===
{{บทความหลัก|การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น}}
 
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอยู่เพียง 1 รายการเท่านั้น คือ [[การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น]] หรือในชื่อ[[ภาษาอังกฤษ]]ว่า International Junior Science Olympiad (IJSO) ซึ่งได้เริ่มจัดการแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา
 
44,286

การแก้ไข