ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอลิมปิกวิชาการ"

เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
'''โอลิมปิกวิชาการ''' เป็นกลุ่มของการแข่งขันระดับนานาชาติในสาขาต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนมัธยมปลายที่เก่งที่สุด 4-6 คนในแต่ละประเทศ ผ่านกระบวนการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับประเทศ ณ ปัจจุบันมี มีทั้งหมด 12 เวที แบ่งออกได้เป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นยุวชน และรุ่นเยาวชน
 
=== โอลิมปิกวิชาการรุ่นเยาวชน ===
 
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการรุ่นเยาวชน มีทั้งหมด 11 ประเภท ดังนี้
* [[ฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก]] (IOAA, ตั้งแต่ พ.ศ. 2550)
 
=== โอลิมปิกวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ===
 
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอยู่เพียง 1 รายการเท่านั้น คือ [[การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น]] หรือในชื่อ[[ภาษาอังกฤษ]]ว่า International Junior Science Olympiad (IJSO) ซึ่งได้เริ่มจัดการแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา
[[สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]]เป็นหน่วยงานที่ดูแลการคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.ipst.ac.th/olympic/ โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ]
 
1,631

การแก้ไข