เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
KATER (กาเตอร์ หรือ กาต้า) เป็นอาวุทของชายชาวเปอร์เชีย-อินเดีย ในสมัยก่อน
17

การแก้ไข