ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Looknarm/วิธีทำ ref"

สุดาทิพย์ ตันตินิกุลชัย และศักดา หงส์ทอง. ธุรกิจทั่วไป. กรุงเทพฯ :
(สุดาทิพย์ ตันตินิกุลชัย และศักดา หงส์ทอง. ธุรกิจทั่วไป. กรุงเทพฯ :)
<pre><ref name="ชื่อ" /></pre>
 
<ref ="อรทัย วานิชดี{{ธุรกิจทั่วไป. กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2545.}}"></ref>=== ตัวอย่างการอ้างอิง ===
'''โค้ดตัวอย่างที่ใส่:'''
<pre>
 
ประโยคที่สามนี้อ้างอิงมาจากหนังสือโฉมหน้าศักดินาไทยเช่นกัน<ref name="โฉมหน้าศักดินาไทย"/>
 
 
=== แสดงรายชื่อแหล่งที่อ้างอิง ===
ผู้ใช้นิรนาม