ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้ายุติธรรมธร (หยุย ณ จำปาศักดิ์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
## เจ้าสมบูรณ์ ณ จำปาศักดิ์
## [[เจ้าบุญอ้อม ณ จำปาศักดิ์]] (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลาว ในรัฐบาล[[พระราชอาณาจักรลาว]])
# '''หม่อมนวล''' มีโอรสธิดา 67 องค์ คือ
## เจ้าบุญเอื้อ ณ จำปาศักดิ์
## เจ้านางเนย ณ จำปาศักดิ์
## เจ้านางบุญหลี ณ จำปาศักดิ์
## เจ้าสรรพสิทธิ ณ จำปาศักดิ์
## เจ้านางศรีดา ณ จำปาศักดิ์
# '''เจ้านางจันทร์''' มีโอรสธิดา 9 องค์ คือ
## เจ้านางบุญชู ณ จำปาศักดิ์
ผู้ใช้นิรนาม