ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหนองจิก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ขาดอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูล อำเภอ
| name = หนองจิก
{|
|-
||1.||เกาะเปาะ|||||||| (Ko Po)||||||||3 หมู่บ้าน||||||||||7.||บ่อทอง|||||||| (Bo Thong)||||||||9 หมู่บ้าน||
|-
||2.||คอลอตันหยง|||||||| (Kholo Tanyong)||||||||8 หมู่บ้าน||||||||||8.||บางเขา|||||||| (Bang Khao)||||||||7 หมู่บ้าน||
|-
||3.||ดอนรัก|||||||| (Don Rak)||||||||7 หมู่บ้าน||||||||||9.||บางตาวา|||||||| (Bang Tawa)||||||||2 หมู่บ้าน||
|-
||4.||ดาโต๊ะ|||||||| (Dato)||||||||5 หมู่บ้าน||||||||||10.||ปุโละปุโย|||||||| (Pulo Puyo)||||||||7 หมู่บ้าน||
|-
||5.||ตุยง|||||||| (Tuyong)||||||||8 หมู่บ้าน||||||||||11.||ยาบี|||||||| (Yabi)||||||||6 หมู่บ้าน||
|-
||6.||ท่ากำชำ|||||||| (Tha Kamcham)||||||||7 หมู่บ้าน||||||||||12.||ลิปะสะโง|||||||| (Lipa Sa-ngo)||||||||5 หมู่บ้าน||
|}
 
 
== ประชากร ==
* '''เชื้อชาติ''' ส่วนใหญ่เป็น[[ชาวไทยเชื้อสายมลายู]]และ[[ชาวไทย]]
* '''ศาสนา''' มีผู้นับถือ[[ศาสนาอิสลาม]]ร้อยละ 89 และนับถือ[[ศาสนาพุทธ]]ร้อยละ 11
* '''อาชีพ''' เป็นชาวประมง ทำนา ทำไร่ และทำสวน
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* {{geolinks-city|6.80054|101.17035}}
 
{{อำเภอจังหวัดปัตตานี}}
[[หมวดหมู่:อำเภอในจังหวัดปัตตานี|หนองจิก]]