ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเข้ารหัสขนส่งเป็นชิ้นส่วน"

ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
 
== รูปแบบ ==
เครื่องแม่ข่ายจะส่งส่วนหัวของการตอบรับ <tt>Transfer-Encoding<tt> โดยกำหนดค่าเป็น <tt>chunked</tt> แต่ละชิ้นส่วนจะขึ้นต้นด้วยขนาดของข้อมูลในชิ้นส่วนนั้นเป็น[[เลขฐานสิบหก]] ตามด้วยอักขระ[[ปัดแคร่]] (carriage return) อักขระ[[ป้อนบรรทัด]] (line feed) และข้อมูลในส่วนนั้น ในการนำไปใช้บางอย่าง จะมีอักขระ[[ช่องว่าง]] (0x20) เพิ่มเข้ามาระหว่างขนาดของชิ้นส่วน กับอักขระปัดแคร่ป้อนบรรทัด และเมื่อไม่มีข้อมูลที่จะส่งต่อแล้ว ชิ้นส่วนตอบรับสุดท้ายจะจบด้วยขนาดที่เท่ากับ 0
 
=== ตัวอย่างข้อความตอบรับ ===
131,032

การแก้ไข