ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาลา คำจันทร์"

* ท้าสู้บนภูสูง (เรื่องแปล) 2531
* เขี้ยวเสือไฟ 2531
* [[หุบเขากินคน]] 2532
* [[เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน]] เขียนจากจินตนาการของผู้เขียนเอง โดยไม่ใช่นำมาจากนิทานพื้นบ้านแต่อย่างใด ผู้เขียนบอกในคำนำว่าอยากลองเขียนถึงผู้หญิงในประวัติศาสตร์ ว่าจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร เพราะบันทึกประวัติศาสตร์ไม่ได้บอกสิ่งเหล่านี้เอาไว้ หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ปี 2534
* สิงหะนาคะ 2534
702

การแก้ไข