ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มิติ"

** <sup>Ma</sup> [[จำนวนเชิงซ้อน]]
** <sup>Ma</sup> ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน (ระบบพิกัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
** <sup>Ma</sup> ยูนิฟอร์ม ทิลลิ่งไทลิ่ง ใน[[คณิตศาสตร์]], เรขาคณิตยูคลิด
** <sup>Ma</sup> พื้นผิว ในทาง[[คณิตศาสตร์]], [[ทอพอโลยี]]
*สามมิติ:
130,386

การแก้ไข