ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: sk:Hydroxid draselný)
{{chembox
{{สั้นมาก}}
| Name =
| ImageFile = Potassium hydroxide.jpg
| ImageSize = 200px
| ImageName = pellets of potassium hydroxide
| ImageFile1 = Potassium-hydroxide-xtal-3D-vdW.png
| ImageSize1 = 200px
| ImageName1 = crystal structure of KOH
| IUPACName = Potassium hydroxide
| OtherNames = Caustic potash<br/>Potash lye<br/>Potassia<br/>Potassium hydrate
| Section1 = {{Chembox Identifiers
| CASNo = 1310-58-3
| CASNo_Ref = {{cascite}}
| ChemSpiderID = 14113
| RTECS = TT2100000
| UNNumber = 1813
| EINECS = 215-181-3
}}
| Section2 = {{Chembox Properties
| Formula = KOH
| MolarMass = 56.106 g/mol
| Appearance = white solid, [[deliquescent]]
| Density = 2.044 g/cm<sup>3</sup>
| Solubility = 1100 g/L (25 °C)
| MeltingPt = 420 °C<!--Ullmann's-->
| BoilingPt = 1327 °C<!--Ullmann's-->
 
}}
| Section3 = {{Chembox Structure
| Coordination = octahedral
| CrystalStruct = monoclinic
}}
| Section7 = {{Chembox Hazards
| ExternalMSDS = [http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/_icsc03/icsc0357.htm ICSC 0357]
| EUIndex = 019-002-00-8
| EUClass = Corrosive ('''C''')<br/>Harmful ('''Xn''')
| RPhrases = {{R22}}, {{R35}}
| SPhrases = {{S1/2}}, {{S26}}, {{S36/37/39}}, {{S45}}
| NFPA-H = 3
| NFPA-F = 0
| NFPA-R = 1
| NFPA-O =
| FlashPt = Non-flammable
}}
| Section8 = {{Chembox Related
| OtherAnions = [[Potassium hydrosulfide]]<br/>[[Potassium amide]]
| OtherCations = [[Lithium hydroxide]]<br/>[[Sodium hydroxide]]<br/>[[Rubidium hydroxide]]<br/>[[Caesium hydroxide]]
| OtherCpds = [[Potassium oxide]]
}}
}}
 
'''โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์''' หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า'''ด่างคลี''' เป็นสารประกอบ[[ไฮดรอกไซด์]]ของ[[โพแทสเซียม]] มีสูตรโมเลกุลว่า KOH
 
44,192

การแก้ไข