ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์"

[[วิทยาลัยเซนต์แอนส์]] (St Anne's College)
 
ระหว่างเรียนหนังสือในอ๊อกซฟอร์ด มี ศ.ดร.ริชาร์ด ฟรานซิส กอมบริช (Prof Dr Richard Francis Gombrich) ผู้ก่อตั้ง
[[ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษาในอ๊อกซฟอร์ด]] และ ดร.เจมส์ เบนสัน (James Benson) ผู้ชำนาญ [[อัษฏาธยายี]] ของ
[[อ๊อกซฟอร์ด]] เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิชาที่ศึกษาในอ๊อกซฟอร์ดคือ[[ภาษาพระเวท]],
[[มหาวิทยาลัยปารีส]] ในฝรั่งเศส
 
คนไทยรุ่นก่อนๆ ก่อนที่เคยเรียน [[ภาษาบาลี]] และ [[สันสกฤต]] ที่สถาบันตะวันออก [[มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด]] ได้แก่
สถาบันตะวันออก [[มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด]] ได้แก่ [[กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์]] (พระองค์วรรณไวทยากร), [[กรมพระจันทบุรีนฤนาถ]], [[หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล]]
[[กรมพระจันทบุรีนฤนาถ]], [[หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล]] ฯลฯ แต่ ดร.ปฐมพงษ์เป็นคนไทยคนแรกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
 
==หน้าที่การงานในปัจจุบัน==
ผู้ใช้นิรนาม