ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันออกพรรษา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ความสำคัญของวันออกพรรษา ==
วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับแต่[[วันเข้าพรรษา]]) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "[[วันมหาปวารณา]]" คำว่า "ปวารณา" แปลว่า "อนุญาต" หรือ "ยอมให้" ในวันออกพรรษานี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำ[[สังฆกรรม]]ใหญ่ เรียกว่า '''[[มหาปวารณา]]''' เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เพราะในระหว่างเข้าพรรษา พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข การให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ ทำให้ได้รู้ข้อบกพร่องของตน และยังเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันด้วย
 
นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนยังร่วมกันทอด[[กฐิน]] ในระยะเวลา 1 เดือนหลังออกพรรษา มีทั้ง '''จุลกฐิน''' และ '''มหากฐิน''' อย่างไรก็ดี ในแต่ละท้องถิ่นยังมีประเพณีอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น การแข่งเรือ การ[[เทศน์มหาชาติ]] เป็นต้น
306

การแก้ไข