ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ตารางอากาศ/วิธีอ่าน"

<br />
จากตารางเราจะเห็นได้ว่า เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นมีอากาศเย็นถึงค่อนข้างอบอุ่น ช่วงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ซึ่งซีกโลกเหนือหันเอนเข้าหาดวงอาทิตย์ ในเมืองลาบวน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร อุณหภูมิแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย มีฤดูแล้งสั้น ๆ ช่วงต้นปี ตามด้วยฤดูฝนที่มีฝนมาก ส่วนในเมืองกุสโก ประเทศเปรู ซึ่งอยู่ในเขตศูนย์สูตรแต่เป็นที่สูง สภาพอากาศก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ปริมาณฝนยังนับว่าน้อยกว่าเมืองลาบวน
[[en:Template:Climate chart/info]]
[[pt:Predefinição:Grafo Clima/info]]
[[zh:Template:Climate chart/info]]
ผู้ใช้นิรนาม