ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีบทของวิลสัน"

:<math>10! = 1(10)(2 \cdot 6)(3 \cdot 4)(5 \cdot 9)(7 \cdot 8) \ \equiv\ -1\ (\mbox{mod}\ 11)</math>
 
สำหรับบทกลับ ให้ ''n'' เป็น[[จำนวนประกอบ]] ที่ทำให้ (''n'' &minus; 1)! &equiv; &minus;1 (mod ''p''), ดังนั้น ''n'' จะมี[[ตัวหาร]]แท้ ''d'' ซึ่ง 1 < ''d'' < ''n'' ดังนั้น ''d'' หาร (''n'' &minus; 1)! ลงตัว แต่ ''d'' หาร (''n'' &minus; 1)! + 1 ลงตัวด้วย ดังนั้น ''d'' หาร 1 ลงตัว ทำให้เกิดข้อขัดแย้ง
 
== การประยุกต์ ==
2,436

การแก้ไข