ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลลานสกา"

*นครศรีธรรมราช-กระบี่
*นครศรีธรรมราช-บ้านส้อง
 
==การศึกษา==
 
- ไม่มีสถาบันในสังกัดเทศบาล
 
**สถานศึกษาในเขตเทศบาล
* โรงเรียนบ้านตลาด สังกัด สพฐ.
* โรงเรียนวัดไทรงาม สังกัด สพฐ.
* โรงเรียนรุจิธรรมวิทยา สังกัด เอกชน
* โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ กรมสามัญศึกษา
 
==ชุมชน==
ผู้ใช้นิรนาม