ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์"

*ที่ปรึกษาทางวิชาการ สำนักงาน[[แม่กองธรรมสนามหลวง]] ของคณะสงฆ์ไทย
*กรรมการอำนวยการ ประจำสำนักงานใหญ่[[องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก]]
*กรรมการ[[มูลนิธิปุญญานุภาพ]] (อนุสรณ์ถึง อ.[[สุชีพ ปุญญานุภาพ]])
 
==เคยเป็น==
ผู้ใช้นิรนาม