ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วานิช โปตะวณิช"

[[ภาพไฟล์:วานิช โปตะวนิช.jpg|thumb|150px]]
{{รอการตรวจสอบ}}
'''วานิช โปตะวนิช''' ({{lang-en|Vanich Potavanich}}) นัก[[ทรัมเปต]] หัวหน้ากลุ่มทรัมเปต และ[[วาทยกร]]ประจำวง (Resident Conductor) [[วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ]] และ [[วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร]] (National Symphony Orchestra - NSO)
[[ภาพ:วานิช โปตะวนิช.jpg|thumb|150px]]
'''วานิช โปตะวนิช''' (Vanich Potavanich) นัก[[ทรัมเปต]] หัวหน้ากลุ่มทรัมเปต และ[[วาทยกร]]ประจำวง (Resident Conductor) [[วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ]] และ [[วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร]] (National Symphony Orchestra - NSO)
 
วานิช จบการศึกษาจาก [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และ Rotterdam Conservatory ปัจจุบันเป็นข้าราชการอยู่ที่สำนักการสังคีต กรมศิลปากร สอนวิชาทรัมเปตอยู่ที่ โรงเรียนดนตรีมีฟ้า <ref>http://www.mifah.com/mcontents/marticle.php?headtitle=mcontents&id=12226&Ntype=4</ref>เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาทรัมเปตและเป็นผู้ควบคุมวง Buu Symphonic Band สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นอาจารย์พิเศษที่[[วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต]]
วานิช โปตะวนิช เป็นผู้อำนวยการด้านดนตรี ของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
<references />
 
[[หมวดหมู่:วาทยกรชาวไทย]]