ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซอร์ไวเวอร์ จีน"

บรรทัด 142:
{| class="wikitable" style="margin:auto;"
|-
!bgcolor="gray" rowspan="2"|ตอน
!bgcolor="gray" rowspan="2"|Episode Titles <ref>{{cite web | url = http://www.tvguide.com/detail/tv-show.aspx?tvobjectid=289524&more=ucepisodelist&episodeid=7254970 | title = Survivor: China Episodes | accessdate = 2007-11-07 | publisher = TV Guide}}</ref>
!bgcolor="gray" rowspan="2"|Air Dateออกอากาศ
!bgcolor="gray" colspan="2"|Challengesการแข่งขัน
!bgcolor="gray" rowspan="2"|Kidnappedถูกลักพาตัว
!bgcolor="gray" rowspan="2"|Eliminatedถูกโหวตออก
!bgcolor="gray" rowspan="2"|Voteคะแนนเสียง
!bgcolor="gray" rowspan="2"|Finishตำแหน่ง
|-
!bgcolor="gray"|Rewardรางวัล
!bgcolor="gray"|Immunityสิทธิ์คุ้มกัน
|-
|"A Chicken's a Little Bit Smarter"
|21/09/50
|September 20, 2007
|align="center"|Noneไม่มี
|align="center" bgcolor="#C80815"|<font color=white>Fei Long</font>
|align="center"|Noneไม่มี
|align="center" bgcolor="gold"|Chicken
|align="center"|5-2-1
|align="center"|1stถูกโหวตออกคนที่ Voted1 Out<br>Day- วันที่ 3
|-
|"My Mom Is Going to Kill Me!"
|28/09/50
|September 27, 2007
|align="center" bgcolor="#C80815"|<font color=white>Fei Long</font>
|align="center" bgcolor="#C80815"|<font color=white>Fei Long</font>
บรรทัด 169:
|align="center" bgcolor="gold"|Ashley
|align="center"|6-1
|align="center"|2ndถูกโหวตออกคนที่ Voted2 Out<br>Day- วันที่ 6
|-
|"I Lost Two Hands and Possibly a Shoulder"
|05/10/50
|October 4, 2007
|align="center" bgcolor="gold"|<font color=black>Zhan Hu</font>
|align="center" bgcolor="gold"|<font color=black>Zhan Hu</font>
บรรทัด 178:
|align="center" bgcolor="#C80815"|<font color=white>Leslie</font>
|align="center"|6-2
|align="center"|3rdถูกโหวตออกคนที่ Voted3 Out<br>Day- วันที่ 9
|-
|"Ride the Workhorse Till the Tail Falls Off"
|12/10/50
|October 11, 2007
|align="center" bgcolor="#C80815"|<font color=white>Fei Long</font>
|align="center" bgcolor="#C80815"|<font color=white>Fei Long</font>
บรรทัด 187:
|align="center" bgcolor="gold"|Dave
|align="center"|5-1
|align="center"|4thถูกโหวตออกคนที่ Voted4 Out<br>Day- วันที่ 12
|-
|"Love Is In the Air"
|19/10/50
|October 18, 2007
|align="center"|None {{ref|episode 4|2}}ไม่มี
|align="center" bgcolor="#C80815"|<font color="white">Fei Long</font>
|align="center"|None {{ref|episode 4|2|noid=noid}}ไม่มี
|align="center" bgcolor="gold"|Aaron
|align="center"|3-1-1
|align="center"|5thถูกโหวตออกคนที่ Voted5 Out<br>Day- วันที่ 15
|-
|"That's Love, Baby! It Makes You Strong!"
|26/10/50
|October 25, 2007
|align="center" bgcolor="#C80815"|<font color=white>Fei Long</font>
|align="center" bgcolor="gold"|<font color=black>Zhan Hu</font>
บรรทัด 205:
|align="center" bgcolor="#C80815"|<font color=white>Sherea</font>
|align="center"|5-2
|align="center"|6thถูกโหวตออกคนที่ Voted6 Out<br>Day- วันที่ 18
|-
|"I'm Not As Dumb As I Look"
|02/11/50
|November 1, 2007
|align="center"|None {{ref|episode 6|3}}ไม่มี
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Frosti</font>
|align="center" bgcolor="darkgray" rowspan="3"|None {{ref|kidnapping|4}}ไม่มี
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Jaime</font>
|align="center"|7-3
|align="center"|7thถูกโหวตออกคนที่ Voted3 Out<br>Day- วันที่ 21
|-
|"High School Friend Contest"
|09/11/50
|November 8, 2007
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Amanda, James,<br>Jean-Robert, Todd</font>
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Courtney</font>
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Jean-Robert</font>
|align="center"|5-3-1
|align="center"|8thถูกโหวตออกคนที่ Voted8 Out<br>Day- วันที่ 24
|-
|"Just Don't Eat the Apple"
|16/11/50
|November 15, 2007
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">{{nowrap|Amanda, Courtney,<br>Erik, Frosti}}</font>
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Peih-Gee</font>
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Frosti</font>
|align="center"|7-1
|align="center"|9thถูกโหวตออกคนที่ Voted9 Out<br>Day- วันที่ 27
|-
|"It’s Been Real and It’s Been Fun"
|23/11/50
|November 22, 2007
|colspan="6" align="center" |''Recap Episodeตอนประมวลภาพซ้ำและฉายฉากใหม่''
|-
|"Ready to Bite the Apple"
|30/11/50
|November 29, 2007
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Peih-Gee<br>[Denise, Erik]</font>
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Erik</font>
|align="center" bgcolor="darkgray" rowspan="4"|None {{ref|kidnapping|4}}ไม่มี
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">James</font>
|align="center"|5-1-1
|align="center"|10thถูกโหวตออกคนที่ Voted10 Out<br>Day- วันที่ 30
|-
|"Going for the Oscar"
|07/12/50
|December 6, 2007
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Denise<br>[Amanda, Todd]</font>
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Peih-Gee</font>
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Erik</font>
|align="center"|4-2
|align="center"|11thถูกโหวตออกคนที่ Voted11 Out<br>Day- วันที่ 33
|-
|"Hello, I'm Still a Person"
|14/12/50
|December 13, 2007
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Denise<br>[Courtney, Todd]</font>
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Amanda</font>
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Peih-Gee</font>
|align="center"|4-1
|align="center"|12thถูกโหวตออกคนที่ Voted12 Out<br>Day- วันที่ 36
|-
|"A Slippery Little Sucker"
|17/12/50
|December 16, 2007
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Amanda<br>[Todd]</font>
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Amanda</font>
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Denise</font>
|align="center"|3-1
|align="center"|13thถูกโหวตออกคนที่ Voted13 Out<br>Day- วันที่ 38
|-
|rowspan=3|"The Reunion"
|rowspan=3|December 16, 200717/12/50
|colspan=3 rowspan=3 align=center|Jury Voteลูกขุนโหวต
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Amanda</font>
|rowspan=3 align="center"|4-2-1
|align="center"|2ndรองชนะเลิศอันดับ Runner-Up2
|-
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Courtney</font>
|align="center"|Runner-Upรองชนะเลิศอันดับ 1
|-
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Todd</font>
|align="center"|Sole Survivorผู้อยู่รอดคนสุดท้าย
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม