ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาลิซานิด โนซาน"

(โรบอต แก้ไข: en:Lishanid Noshan)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูล ภาษา
| name = ภาษาลิซานิด โนซาน
| nativename = לשניד נשן ''Lišānîd Nošān'', לשנא דידן ''Lišānā Dîdān''
| pronunciation = /ˌli.ʃɑˈnid ˌnoˈʃɑ̃/
| region = [[เยรูซาเล็ม]], อพยพมาจากอิรักบริเวณ[[เคอร์ดิสถาน]]
| speakers = 2,000 - 2,500 คน
| familycolor = Afro-Asiatic
| fam2 = [[ภาษากลุ่มเซมิติก]]
| fam3 = [[ภาษากลุ่มเซมิติกกลาง]]
| fam4 = [[ภาษาอราเมอิก]]
| fam5 = ภาษาอราเมอิกตะวันออก
| fam6 = ภาษาอราเมอิกกลาง
| fam7 = ภาษาอราเมอิกตะวันออกเฉียงเหนือ
| iso2 = arc|iso3=aij}}
 
'''ภาษาลิซานิด โนซาน''' เป็น[[ภาษาอราเมอิกใหม่]]ของชาวยิว เริ่มใช้พูดในทางใต้และทางตะวันออกของ[[เคอร์ดิสถาน]]ใน[[อิรัก]] อยู่ในบริเวณที่เรียกว่าอาร์บิล ผู้พูดส่วนใหญ่ปัจจุบันอยู่ใน[[อิสราเอล]] คำว่าลิซานิก โนซานหมายถึง “ภาษาของพวกเราเอง” ชื่อเรียกอื่นๆของภาษานี้คือ ภาษาฮาลัวลา (หมายถึงภาษายิว) ภาษากาลิกาลู (หมายถึง “ของฉัน-ของคุณ” เรียกตามลักษณะเฉพาะของไวยากรณ์ และภาษาคูร์ดิต (หมายถึงภาษาเคิร์ด)
 
== อ้างอิง ==
{{เริ่มอ้างอิง}}
* Heinrichs, Wolfhart (ed.) (1990). Studies in Neo-Aramaic. Scholars Press: Atlanta, Georgia. ISBN 1-55540-430-8.
* Khan, Geoffrey (1999). A Grammar of Neo-Aramaic: the dialect of the Jews of Arbel. Leiden: EJ Brill.
{{จบอ้างอิง}}
 
{{อราเมอิกใหม่}}