ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลงชาติบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
==แหล่งข้อมูลอื่น==
* [http://www.vijeceministara.gov.ba/bosanski/bih.php เว็บไซต์สภารัฐมนตรีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา]
* [http://www.youtube.com/watch?v=ioiGnTHurKU&feature=related เพลงชาติบอสเนียฉบับขับร้อง]
 
{{เพลงชาติประเทศทวีปยุโรป}}
4,348

การแก้ไข