ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซอร์ไวเวอร์ จีน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
!bgcolor="gray"|Immunity
|-
|[[#Episode 1: A Chicken's a Little Bit Smarter|"A Chicken's a Little Bit Smarter"]]
|September 20, 2007
|align="center"|None {{ref|episode 1|1}}
|align="center" bgcolor="#C80815"|<font color=white>Fei Long</font>
|align="center"|None {{ref|episode 1|1|noid=noid}}
|align="center" bgcolor="gold"|Chicken
|align="center"|5-2-1
|align="center"|1st Voted Out<br>Day 3
|-
|[[#Episode 2: My Mom Is Going to Kill Me!|"My Mom Is Going to Kill Me!"]]
|September 27, 2007
|align="center" bgcolor="#C80815"|<font color=white>Fei Long</font>
|align="center"|2nd Voted Out<br>Day 6
|-
|[[#Episode 3: I Lost Two Hands and Possibly a Shoulder|"I Lost Two Hands and Possibly a Shoulder"]]
|October 4, 2007
|align="center" bgcolor="gold"|<font color=black>Zhan Hu</font>
|align="center"|3rd Voted Out<br>Day 9
|-
|[[#Episode 4: Ride the Workhorse Till the Tail Falls Off|"Ride the Workhorse Till the Tail Falls Off"]]
|October 11, 2007
|align="center" bgcolor="#C80815"|<font color=white>Fei Long</font>
|align="center"|4th Voted Out<br>Day 12
|-
|[[#Episode 5: Love Is In the Air|"Love Is In the Air"]]
|October 18, 2007
|align="center"|None {{ref|episode 4|2}}
|align="center"|5th Voted Out<br>Day 15
|-
|[[#Episode 6: That's Love, Baby! It Makes You Strong!|"That's Love, Baby! It Makes You Strong!"]]
|October 25, 2007
|align="center" bgcolor="#C80815"|<font color=white>Fei Long</font>
|align="center"|6th Voted Out<br>Day 18
|-
|[[#Episode 7: I'm Not As Dumb As I Look|"I'm Not As Dumb As I Look"]]
|November 1, 2007
|align="center"|None {{ref|episode 6|3}}
|align="center"|7th Voted Out<br>Day 21
|-
|[[#Episode 8: High School Friend Contest|"High School Friend Contest"]]
|November 8, 2007
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Amanda, James,<br>Jean-Robert, Todd</font>
|align="center"|8th Voted Out<br>Day 24
|-
|[[#Episode 9: Just Don't Eat the Apple|"Just Don't Eat the Apple"]]
|November 15, 2007
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">{{nowrap|Amanda, Courtney,<br>Erik, Frosti}}</font>
|-
|"It’s Been Real and It’s Been Fun"
|{{nowrap|November 22, 2007}}
|colspan="6" align="center" |''Recap Episode''
|-
|[[#Episode 10: Ready to Bite the Apple|"Ready to Bite the Apple"]]
|November 29, 2007
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Peih-Gee<br>[Denise, Erik]</font>
|align="center"|10th Voted Out<br>Day 30
|-
|[[#Episode 11: Going for the Oscar|"Going for the Oscar"]]
|December 6, 2007
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Denise<br>[Amanda, Todd]</font>
|align="center"|11th Voted Out<br>Day 33
|-
|[[#Episode 12: Hello, I'm Still a Person|"Hello, I'm Still a Person"]]
|December 13, 2007
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Denise<br>[Courtney, Todd]</font>
|align="center"|12th Voted Out<br>Day 36
|-
|[[#Episode 13: A Slippery Little Sucker|"A Slippery Little Sucker"]]
|December 16, 2007
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Amanda<br>[Todd]</font>
|align="center"|13th Voted Out<br>Day 38
|-
|rowspan=3|"The Reunion"
|rowspan=3|December 16, 2007
|colspan=3 rowspan=3 align=center|Jury Vote
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Amanda</font>
|rowspan=3 align="center"|4-2-1
|align="center"|{{nowrap|2nd Runner-Up}}
|-
|align="center" bgcolor="black"|<font color="white">Courtney</font>
ผู้ใช้นิรนาม