ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฮันฮก"

ลบ หมวดหมู่:ตัวละครอื่น ๆ ออก ด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ลบ หมวดหมู่:ตัวละครอื่น ๆ ออก ด้วยสจห.)
 
[[หมวดหมู่:ตัวละครในสามก๊ก|ฮันฮก]]
[[หมวดหมู่:ตัวละครอื่น ๆ|ฮันฮก]]
{{birth|141}}{{death|191}}
 
72,517

การแก้ไข