ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อ้องอุ้น"

ลบ หมวดหมู่:ตัวละครอื่น ๆ ออก ด้วยสจห.
({{ขาดอ้างอิง}} +เก็บกวาดด้วยสจห.)
(ลบ หมวดหมู่:ตัวละครอื่น ๆ ออก ด้วยสจห.)
[[หมวดหมู่:ขุนนางสมัยราชวงศ์ฮั่น]]
[[หมวดหมู่:ตัวละครในสามก๊ก]]
[[หมวดหมู่:ตัวละครอื่น ๆ]]
{{birth|137}}{{death|192}}
 
72,309

การแก้ไข