ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ใช้ปีคศ|width=280px}}
[[Image:Rowan_Williams_-_by_Brian.jpg|thumb|280px |โรวัน วิลเลียมสอัครสังฆราชแห่งแคนเตอร์บรีองค์ปัจจุบัน]]
'''อัครสังฆราชแห่งแคนเตอร์บรี''' ({{lang-en|'''Archbishop of Canterbury'''}}) เป็นประมุขของสังฆราชและผู้นำหลักของ[[นิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์]], เป็นประมุขสัญลักษณ์ของ[[กลุ่มอังกลิคัน]] (Anglican Communion) และสังฆราชของคริสต์มณฑลสังฆมณฑล[[แคนเตอร์บรี]] ซึ่งเป็นคริสต์มณฑลสังฆมณฑล (Episcopal see) ที่วัดทุกวัดต้องขึ้นอยู่กับในการเป็นส่วนหนึ่งของ[[กลุ่มอังกลิคัน]]
 
อัครสังฆราชแห่งแคนเตอร์บรีคนปัจจุบันคือ[[โรวัน วิลเลียมส]] (Rowan Williams) ผู้เป็นอัครสังฆราชองค์ที่ 104 ในที่สืบกันมากว่า 1400 ปีตั้งแต่[[นักบุญออกัสตินแห่งแคนเตอร์บรี|อัครสังฆราชออกัสตินแห่งแคนเตอร์บรี]]ผู้ก่อตั้งคริสต์มณฑลสังฆมณฑล[[แคนเตอร์บรี]]ที่เป็นคริสต์มณฑลสังฆมณฑลที่เก่าที่สุดในอังกฤษ ในปีค.ศ. 597
 
ตั้งแต่สมัยของนักบุญออกัสตินแห่งแคนเตอร์บรีมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 อัครสังฆราชแห่งแคนเตอร์บรีขึ้นอยู่กับ[[คริสต์มณฑลสังฆมณฑลแห่งโรม]] (See of Rome) ระหว่าง[[การปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ]]สถาบันศาสนาในอังกฤษก็แยกตัวจากอำนาจการปกครองของ[[พระสันตะปาปา]]และสถาบัน[[โรมันคาทอลิก]] เมื่อเริ่มแรกเป็นการชั่วคราวแต่ต่อมาก็เป็นการถาวร ตั้งแต่นั้นมาระบบฐานันดรต่างๆ ก็แยกตัวจากระบบของโรมันคาทอลิกมาเป็นระบบอิสระของตนเอง
 
ใน[[ยุคกลาง]]การเสนอชื่อและแต่งตั้งอัครสังฆราชแห่งแคนเตอร์บรีและสังฆราชอื่นๆ ก็มีด้วยกันหลายวิธี บางครั้งก็เลือกโดยแคนนอนของ[[มหาวิหารแคนเตอร์บรี]] บางครั้งก็โดยพระมหากษัตริย์ หรือบางครั้งก็โดย[[พระสันตะปาปา]] แต่ตั้งแต่[[การปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ]]แล้ว[[นิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์]]ก็เป็นศาสนาของรัฐและอำนาจการเลือกก็เป็นของพระมหากษัตริย์ ในปัจจุบันการแต่งตั้งเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีผู้ทำหน้าที่แทนพระองค์ที่มาจากรายนามสองนามที่เสนอโดย “คณะกรรมมาธิการส่วนพระมหากษัตริย์ในการเสนอชื่อ” (Crown Nominations Commission)
 
 
== อ้างอิง ==
47,914

การแก้ไข